Spring naar inhoud

Waarom lid zijn van de VVSPTN?

De vraag wordt soms gesteld waarom lid zijn van de VVSPTN.

In de eerste plaats is de VVSPTN opgericht om de belangen van de gepensioneerden in het Bestuur van het Thalespensioenfonds SPTN te vertegenwoordigen, net zo als de werknemers van Thales binnen SPTN vertegenwoordigd worden. Zonder vertegenwoordiging, geen invloed en inzicht in wat er gebeurt.

In de tweede plaats hebben we via het lidmaatschap van de Koepel Gepensioneerden, de mogelijkheid om enerzijds inhoudelijk inzicht te krijgen in wat er landelijk plaats vindt (naast nieuwsbrieven ook gerichte cursussen!), anderzijds biedt dit een goed kanaal richting de beleidsmakers in de politiek. Dit geldt ondermeer voor de discussies met betrekking tot het nieuwe pensioenstelsel. Een goede representativiteit is essentieel om zo gericht mogelijk invloed te kunnen uitoefenen.

In de derde plaats omdat wij via de nieuwsbrief “Logged Out” en symposia (mini-conferentie) u proberen voor te lichten dan wel met u in gesprek willen gaan met betrekking tot pensioenaspecten. Hiervoor worden eventueel van elders deskundigen gevraagd een bijdrage te leveren. Ook onze service-desk is gericht op het verlenen van assistentie dan wel beantwoorden van mogelijke vragen.

En.. hoewel geen doel op zich, bieden de AV alsmede genoemde symposia ook gelegenheid wat vroegere herinneringen op te halen.

Tenslotte, via onze website www.vvsptn.nl , kunt u ook informatie krijgen over diverse onderwerpen. Hoe meer leden, hoe meer mogelijkheden om ook deze dienstverlening uit te breiden!

De jaarlijkse contributie van onze vereniging is op de algemene ledenvergadering van 14 maart 2024 wederom vastgesteld op slechts € 7,50.

We begroeten u graag als nieuw lid van de VVSPTN.