Spring naar inhoud

Vooraankondiging: Algemene Ledenvergadering

Hierbij hebben we het genoegen u alvast in kennis te stellen van de datum van de Algemene Ledenvergadering. Deze zal worden gehouden op

Donderdag 17 maart 2022 om 13:30 uur.

De locatie is nog niet bekend en we zijn natuurlijk afhankelijk van de dan geldende RIVM maatregelen.
We houden u op de hoogte.