Spring naar inhoud

Actueel

2017-08-03

Hier treft u een publicatie van de NVOG aan over de koers van de NVOG per 15-05-2017.

2017-05-15

Geachte VVSPTN leden,

tijdens de ingelaste AV op 15 maart is Wim de Vries benoemd als bestuurslid van de VVSPTN. Helaas heeft hij zich eind april om persoonlijke redenen teruggetrokken.

In Alex de Jong hebben wij een aspirant bestuurslid gevonden die bereid is deze plek op te vullen.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur,
Sander van der Schoot

2017-03-05:

Geachte VVSPTN leden,

tijdens de AV dd 15 februari jl zijn de opvolgers van Jan Aanstoot en Jos Visser met uw instemming formeel benoemd. Op dat moment waren wij nog in gesprek met een potentiƫle opvolger voor Henk Prakken. Deze gesprekken zijn afgerond, en Wim de Vries heeft zich bereid verklaard om Henk Prakken op te volgen.

Tijdens de ingelaste AV op 15 maart stellen wij Wim aan u voor, en willen we deze benoeming formaliseren.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur,
Sander van der Schoot

2017-02-27:

Voorgenomen statutenwijziging op 15-3-2017;
Hierbij publiceren we de inhoud van de nieuwe statuten en het nieuwe Huishoudelijk Reglement.
De wijzigingen in de statuten betreffen de artikelen 5.1 en 18.3
De wijziging in het huishoudelijk reglement betreft een toevoeging van artikel 4.7

2016-07-12:

Er is een nieuwe versie voor de “berekening koopkrachtgroei in 2016 per huishouden voor de gepensioneerde bij het Thales pensioenfonds SPTN”.

2016-06-30:

De Stichting Pensioenfonds Thales Nederland heeft onlangs de stukken ter beschikking gesteld betreffende de laatste Deelnemersvergadering van 28-06-2016. Dit zijn o.a.:

Verslag Verantwoordingsorgaan (VO) inclusief reactie bestuur
Sheets deelnemersvergadering
Sheets Externe spreker (hr. Wijffels)

De overige stukken zijn in te zien op de website van de stichting.

2016-05-20:

Hartenkreet van een senior (e-mail)
Woordvoerders pensioenen en koopkracht
Briefkaart
Voorkant briefkaart

Een snellere en eenvoudigere manier om een e-mail te sturen aan de Tweede Kamer is het verzenden van een e-card via de gezamenlijke website “Stop de stapeling“. Daar vindt u tevens meer informatie over koopkracht, pensioenen en zorg. U kunt de e-card ook versturen via onze eigen NVOG website. Kijk daarvoor in de sidebar rechts.

2016-05-03:

Vergelijking van pensioenstelsels door WC de Vries, geen eenvoudige en eenduidige bezigheid.
Netspar Study
cpb-studie 12 juni 2015 internationale vergelijking van pensioenstelsels (denemarken, zweden, chili, australie)