Spring naar inhoud

Berichten uit de Samenleving

De onder dit Hoofdstuk/Kopje genoemde artikelen vertegenwoordigen niet de meningen van de VVSPTN en zijn voor rekening en verantwoording van de auteur.

De VVSPTN erkent geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de inhoud van deze artikelen.


2017-09-30

Van de NVOG ontvingen wij onderstaande mail welke wij onder uw aandacht willen brengen:

Geacht bestuur,

Betreft: Seniorvriendelijk gemeentebeleid

Zoals u in onze vooraankondiging hebt kunnen lezen hebben de KNVG en de NVOG een actie voor seniorvriendelijk gemeentebeleid opgezet.
In deze actie is vandaag aan de raadsgriffiers van alle 388 gemeenten in Nederland een mail gestuurd met het verzoek een brief over Seniorvriendelijk gemeentebeleid, vergezeld van een checklist hierover te sturen naar de fractievoorzitters van de politieke partijen in de gemeenteraad.

Bijgaand treft u een brief met bijlagen (1 en 2 red.) aan met de vraag aan u om uw leden te activeren om deze actie met een eigen brief aan een of meerdere! lokale politieke partij (en) te ondersteunen.

Wij hopen en vertrouwen op uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
secretariaat NVOG

2017-09-12

Een bericht in het AD over “Eigen potje voor later voelt veiliger” en een “Open Brief FNV-leden regio Zuidwest over pensioenhervorming“.

2017-06-21

Reactie van de SER op de brief van Henk Hemmers, welke mede namens 14 ondergetekenden aan de TK en de SER werd gestuurd met als onderwerp “Het pensioendebacle opgelost”.

2017-05-15:

Brief van Henk Hemmers, mede namens 14 ondergetekenden, aan de TK en de SER betreffende “Het pensioendebacle opgelost“.

2017-05-08:

Hoogleraar Teulings vindt dat huidige stelsel nadelig is voor gepensioneerden.

In een reactie op de huidige discussie over het pensioenstelsel geeft voormalig directeur van het Centraal Planbureau en hoogleraar Coen Teulings aan dat hij van mening is dat het huidige stelsel nadelig uitpakt voor gepensioneerden. Nu is de pensioenpot voor iedereen en zijn jongeren bezorgd dat er straks voor hen niets meer over is. Om dit tegen te gaan wordt nu een risicovrije rente gebruikt. Dat leidt tot een onderschatting van het toekomstige rendement. Omdat het toekomstige rendement voor jongeren veel zwaarder telt dan voor ouderen wordt door deze berekening van de rente veel te veel vermogen voor de jongeren gereserveerd en is er geen geld voor de toeslagverlening van de huidige pensioenen van gepensioneerden. (Bron: NRC)

2016-11-10:

Een artikel uit de samenleving (bron: KBO-Brabant) betreffende de 2e Kamer verkiezingen 2017