Spring naar inhoud

Bestuur

Het bestuur van de VVSPTN bestaat momenteel uit:

De heer A.P.M. van der Schoot,

voorzitter

Henk_Lamberts De heer H. Lamberts,

secretaris
tevens Werkgroep Pensioenen en vertegenwoordiger DIO

Kees Jansink De heer K.F. Jansink,

penningmeester

De heer S.C.A. Tijhuis,

lid en tevens bestuurslid SPTN

De heer A. de Jong,

lid
Servicedesk / Publiciteit,
Webmaster

Naast de leden van het bestuur, zijn onderstaande personen veelvuldig aanwezig tijdens de bestuursvergadering
De heer O. van der Zeeuw,

vertegenwoordiger Verantwoordingsorgaan (VO)

De heer J.C.F. van Rijn,

vertegenwoordiger Verantwoordingsorgaan (VO)