Spring naar inhoud

Bestuur

Het bestuur van de VVSPTN bestaat momenteel uit:

De heer A.P.M. van der Schoot, voorzitter

 

 

Henk_Lamberts De heer H. Lamberts, secretaris,
tevens voorz. Werkgroep Pensioenen en vertegenwoordiger DIO
Kees Jansink De heer K.F. Jansink, penningmeester

 

 

De heer S.C.A. Tijhuis,
lid en tevens bestuurslid SPTN

 

De heer A. de Jong,
lid,
Servicedesk / Publiciteit,
Webmaster

 

Naast de leden van het bestuur, zijn onderstaande personen veelvuldig aanwezig tijdens de bestuursvergadering
De heer J.M. Damhuis, vertegenwoordiger Verantwoordingsorgaan (VO)

 

 

De heer J.A.M. Grimberg, vertegenwoordiger Verantwoordingsorgaan (VO)