Spring naar inhoud

Bestuur

Het bestuur van de VVSPTN bestaat momenteel uit:

De heer A.P.M. van der Schoot,voorzitter Henk_Lamberts De heer H. Lamberts,secretaris
tevens Werkgroep Pensioenen en vertegenwoordiger DIO
Kees Jansink De heer K.F. Jansink,penningmeester De heer S.C.A. Tijhuis,lid en tevens bestuurslid SPTN
De heer A. de Jong,lid
Servicedesk / Publiciteit,
Webmaster
Naast de leden van het bestuur, zijn onderstaande personen veelvuldig aanwezig tijdens de bestuursvergadering
De heer O. van der Zeeuw,vertegenwoordiger Verantwoordingsorgaan (VO) De heer J.M. Damhuis,vertegenwoordiger Verantwoordingsorgaan (VO)