Spring naar inhoud

Bestuursopvolging Wim de Vries

Geachte VVSPTN leden,

tijdens de ingelaste AV op 15 maart is Wim de Vries benoemd als bestuurslid van de VVSPTN. Helaas heeft hij zich eind april om persoonlijke redenen teruggetrokken.

In Alex de Jong hebben wij een aspirant bestuurslid gevonden die bereid is deze plek op te vullen.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur,
Sander van der Schoot