Spring naar inhoud

Colofon “Logged Out”

De “Logged Out” is de nieuwsbrief van de VVSPTN.
Voor uitgebreide informatie over de VVSPTN verwijzen wij U naar onze web-site www.vvsptn.nl

Wie zijn wij?
De “Vereniging van (vroeg) gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland” (VVSPTN) heeft o.a. als doelstelling zowel de belangenbehartiging alsmede medezeggenschap van haar leden in het pensioenfonds van Thales (SPTN). Daarnaast wil zij voorlichting geven op het gebied van (vroeg) pensioenen, terwijl zij tevens via het lidmaatschap van de landelijke Koepel Gepensioneerden (KG) invloed probeert uit te oefenen op de landelijke politiek.

Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende leden:
A.P.M. van der Schoot, voorzitter,
K.F. Jansink, penningmeester,
H. Lamberts, secretaris, tevens voorzitter werkgroep pensioenen (WP),
S.C.A. Tijhuis, lid, tevens lid bestuur SPTN,
A. de Jong, lid, servicedesk & publiciteit, webmaster.

Andere functies worden ingevuld door:
O. van der Zeeuw en J.M. Damhuis, beiden lid van het verantwoordingsorgaan (VO) van de SPTN.

Het bestuur van de VVSPTN vergadert gemiddeld 1 x per maand aangevuld met enkele leden zoals hierboven aangeduid.
U kunt ons bereiken via mail zoals vermeld op de contact pagina van de web-site van de VVSPTN.