Spring naar inhoud

Contact

De verschillende functies binnen de VVSPTN is via onderstaande e-mail-adressen rechtstreeks bereikbaar.

Secretariaat:
@: secretariaat@vvsptn.nl
Penningmeester:
@: penningmeester@vvsptn.nl
Werkgroep Pensioenen:
@: pensioenen@vvsptn.nl
Servicedesk:
@: servicedesk@vvsptn.nl
Publiciteit:
@: publiciteit@vvsptn.nl
Het Gele Boekje:
@: redactie@vvsptn.nl
Privacy aangelegenheden:
@: privacy@vvsptn.nl

Postadres secretariaat
Henk Lamberts
Secretaris VVSPTN
Reviusstraat 5
7552 GG Hengelo
Tel: 074-24 27 343
Mob.: 06-110 63 948

Bankrekening VVSPTN: (LETOP: Nieuw Rekeningnummer)
Rek.nr.: NL28 ABNA 0129 8177 75
t.n.v. Vereniging van (Vroeg) gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland
te Hengelo (Ov.)
BIC-nr: ABNANL2A