Spring naar inhoud

Corona virus zorgt voor annulering Mini-Conferentie en Busreis.

Beste leden,

Ook wij ontkomen er niet aan om te voldoen aan door de overheid gestelde voorwaarden betreffende de Coronapandemie.

Helaas moeten wij de Mini-Conferentie, die we hadden gepland voor 16 april a.s., verschuiven naar volgend jaar.

Ook de busreis die voor 22 april a.s.. gepland was, gaat niet door. We zijn bezig om die te verplaatsen naar het najaar (oktober).

Let op elkaar maar houd voldoende afstand en blijf gezond!!

met vriendelijke groet,
het Bestuur