Spring naar inhoud

Doel

De VVSPTN is opgericht teneinde de belangen van haar leden te behartigen bij de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland (SPTN). Als lid kunnen worden toegelaten diegenen, welke een relatie hebben of krijgen met de SPTN. Derhalve bestaat ons ledenbestand statutair uit de volgende categorieën:

  1. (vroeg)gepensioneerden, die hun (vroeg)pensioen ontvangen van SPTN, of
  2. degenen, die vanuit een dienstverband met Thales Nederland B.V. of diens rechtsvoorganger(s) zijn toegetreden tot de SUM- of TOP-regeling van PME;
  3. SUM-genietenden, welke niet enige aanvulling op de SUM-uitkering ontvangen van het SPTN, of
  4. nabestaanden van overleden werknemer(ster)s, die een uitkering ontvangen van het SPTN, of
  5. ex-werknemers van Thales Nederland B.V. of diens rechtsvoorganger(s), die een voortgezet deelnemerschap hebben met SPTN en in afwachting zijn van een SUM- of TOP-uitkering van PME dan wel een vroegpensioen.
  6. ex-werknemers van Thales Nederland B.V. of diens rechtsvoorganger(s) van wie de arbeidsovereenkomst met de vennootschap op grond van een bijzondere regeling is beëindigd, vóórdat de keuze is gemaakt om het pensioen te laten ingaan.

De VVSPTN geeft jaarlijks enige nieuwsbrieven uit, getiteld “Logged Out”, waarin onze leden worden in/voorgelicht over de ontwikkelingen op het gebied van pensioenzaken waarvoor VVSPTN zich opstelt, evenals een aantal zaken op het terrein van zorgverzekering, belastingen, enz. .

De VVSPTN is met één bestuurslid vertegenwoordigd in het bestuur van de SPTN en met 2 personen vertegenwoordigd in het VerantwoordingsOrgaan (VO) van de SPTN.

Voor vragen waar leden mee blijven zitten, nadat ze van de daartoe geëigende instanties geen oplossing verkregen hebben bestaat een servicedesk (sevicedesk@vvsptn.nl).