Spring naar inhoud

Links

In deze rubriek zijn “links” opgenomen, waarmee u uw voordeel zou kunnen doen. Niet alle links betreffen direct de belangenbehartiging van de leden van de VVSPTN, maar werden/worden verzameld omdat de leden er ons op wezen en wij het waard vonden deze aan u door te geven. De redactie van de website (secretaris VVSPTN) houdt zich aanbevolen voor verdere “tips” van u en aan u.

De Koepel Gepensioneerden  is aangesloten bij:

en werkt nauw samen met

– Unie KBO Unie Katholieke Bond van Ouderen
– PCOB Protestants Christelijke Ouderenbond
– NOOM Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten
   

Van de bovengenoemde organisaties is de Koepel Gepensioneerden het meest gericht op de behartiging van de materiele belangen van gepensioneerden.


Een aantal belangrijke links van pensioenfonds tot (semie-)overheidsinstanties:

SPTN; Stichting Pensioenfonds Thales Nederland.
Mijn pensioenoverzicht; van de overheid.
Belastingdienst; inkomen, aangifte, toeslagen e.d..
Centraal Bureau voor de Statistiek;
De Sociale Verzekerings Bank; de bank die zorg draagt voor uw AOW uitkering.
De Nederlandse Bank; o.a. nieuwsbrieven pensioenen.
Ombudsman pensioenen; uitgebreide informatie omtrent pensioenen in de meest brede zin van het woord.
Pensioenfederatie; koepelorganisatie voor ondernemings-,beroeps en bedrijfstakpensioenfondsen. SPTN is lid van de organisatie.
Pensioenfonds Metalektro (PME); het fonds dat de uitkeringen van de SUM, SUMO en TOP verzorgt.


De onderstaande tips zijn mogelijk voorzien van reclame boodschappen van de betreffende instantie. Het is niet de bedoeling om dit als aankoop-advies te interpreteren.

Seniorenweb, alles en nog wat van interesse voor 55+ ers.
Sophos hitmanpro, site met (gratis?) download-programma ter bescherming van uw internet verbinding.
Internetveiligheid-senioren is een initiatief van C & A