Spring naar inhoud

Login pagina en Mail aan leden

Beste leden,

helaas is er wat onduidelijkheid ontstaan omtrent het inloggen op de site.

Vooruit lopend op toekomstige ontwikkelingen hebben we de technische mogelijk om in te loggen op de website voorbereid. Inhoudelijk zijn we echter nog niet zo ver dat we alle bestaande leden op de site geregistreerd hebben. Hiervoor moeten we nog een aantal acties uitvoeren. We hebben derhalve tijdelijk de login-mogelijkheid uitgeschakeld.

Één van deze acties, welke aansluit op de inhoud van de log-out update, is een controle of uw emailadres correct in onze administratie vermeld staat. Hiertoe zullen we op zeer korte termijn een bericht sturen aan alle leden waarvan we een email adres in de administratie hebben. Hierdoor zullen we direct meer inzicht krijgen in de bereikbaarheid van onze leden via email.

Bestaande leden hoeven zich niet opnieuw te registreren, u krijgt te zijner tijd hierover bericht.

Excuses voor de onduidelijkheid