Spring naar inhoud

Pensioenplannen Koolmees zijn recept voor blijvende onvrede

De Werkgroep Pensioenen heeft bij monde van Emiel Stolp een zeer interessante samenvatting over het Pensioenaccoord geschreven.
Hierin worden een aantal zaken nader toegelicht.
U kunt de publicatie hier lezen.

Op dezelfde dag werd duidelijk dat er zich wellicht een opening aanbiedt t.a.v. het aanpassen van het systeem om de rekenrente (het z.g. geitenpaadje). Op onze EXTRA mini-conferentie op 16 april zal Emiel Stolp op beide punten dieper ingaan. Noteer de datum alvast, nadere berichtgeving omtrent plaats en tijd zullen volgen.