Spring naar inhoud

Service Desk

Om de leden van de VVSPTN service te kunnen verlenen heeft het bestuur een servicedesk ingesteld; te bereiken onder: servicedesk@vvsptn.nl

Leden met vragen en/of problemen,die door de aangewezen instantie(s) niet of niet bevredigend zijn beantwoord, kunnen de hulp en assistentie inroepen van Servicedesk.
De vragen moeten wel gerelateerd zijn aan (vroeg) pensioenen.