Spring naar inhoud

Statuten wijziging formeel notarieel bekrachtigd.

Beste leden,

Hedenochtend zijn Jan Aanstoot en Henk Lamberts bij de notaris geweest om de Statutenwijziging formeel notarieel te bekrachtigen.

Dit is allemaal met succes uitgevoerd en de statuten van de VVSPTN zijn nu formeel gewijzigd.

Tevens zijn de statuten en het huishoudelijk reglement op de site aangepast.