Spring naar inhoud

Toeslagverlening 2018 (indexering)

Onderstaand het bericht zoals dit is geplaatst op de website van de SPTN:

Te verlenen toeslag per 1 januari 2018

Dankzij de positieve economische ontwikkelingen in 2017 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds Thales tot boven de 110% gestegen. Het bestuur is daarom verheugd mee te kunnen delen dat per 1 januari 2018 gedeeltelijk toeslag verleend zal worden. De beleidsdekkingsgraad komt, zoals het er nu uit ziet per eind 2017 boven de wettelijk grens van 110% uit. Boven deze grens kan (gedeeltelijk) toeslag worden verleend.
Het bestuur is van plan een toeslag van 0,14% te geven op uw opgebouwde pensioen dan wel ingegane pensioenuitkering.
In januari ontvangt u zoals gebruikelijk een brief met de vermelding van de toeslag.

8 december 2017