Spring naar inhoud

Unieke mogelijkheid om deel te nemen aan een digitaal pensioendebat met een aantal politici

Beste leden,

Van de KG ontvingen wij het onderstaande bericht.

De gezamenlijke seniorenorganisaties (Koepel Gepensioneerden, ANBO, KBO-PCOB, NOOM, FNV Senioren en CNV Senioren Connectief)  organiseren 3 maart 2021 van 14.00 tot 17.00 uur een digitaal pensioendebat met een aantal politici. Het eindtijdstip is natuurlijk afhankelijk van het debat.

Het bestuur van zowel de KG als de VVSPTN nodigt u van harte uit hieraan deel te nemen. Ook leden uit de achterban van de lidverenigingen zijn welkom.

Via de navolgende link vind u nadere informatie betreffende het digitale pensioendebat.

De aanmeld procedure wordt via een interne vergadering georganiseerd, hierover krijgen de leden apart een mail.

PS. In de mail is een foutje geslopen, daar is helaas de “donderdag” blijven staan. Het moet natuurlijk zijn: “woensdag 3 maart“.