Spring naar inhoud

Vooraankondiging: Mini-Conferentie

Nu we mogelijk weer fysiek kunnen samenkomen, hebben we (Bestuur en Werkgroep Pensioenen) daarop geanticipeerd en al vast een mini-conferentie georganiseerd. Deze mini-conferentie zal worden gehouden op:

donderdag 14 oktober 2021 om 13:30.
bij Frans op den Bult (Deurningen)

De spreker op die middag zal zijn:

Drs. R.B.P. (Rob) de Brouwer

Met als onderwerp:

Ontwikkelingen in Pensioenland

De officiele uitnodiging zal op een later tijdstip via de mail naar alle leden worden verstuurd. In deze mail is dan ook de link opgenomen om u aan te melden.