Spring naar inhoud

VVSPTN vertegenwoordiging

SPTN bestuur.

Per 1 januari 2017 heeft de heer Carel Tijhuis de functie van de heer Jos Visser in het bestuur van de SPTN  overgenomen. Voor Reglement statutair vertegenwoordiger in het SPTN bestuur zie Reglementen.

SPTN Verantwoordingsorgaan (VO)

De heer Otto van der Zeeuw is bereid gevonden de functie als vertegenwoordiger van de gepensioneerden per 01 maart 2012 in het VO over te nemen. Daarnaast is de heer Jan van Rijn per 1 maart 2016 benoemd in het VO. Voor Reglement vertegenwoordiger in het VO zie Reglementen.

Koepel Gepensioneerden (voorheen NVOG):

Uw bestuur heeft besloten nog meer aandacht te besteden aan het functioneren van het platform Dochters Internationale Ondernemingen (DIO). De heer Henk Lamberts vertegenwoordigt de VVSPTN in het DIO platform.

De ledenvergadering van de NVOG heeft besloten de Stichting Pensioenfatsoen op te richten, om een strijdbare partner te hebben bij o.a. de geplande hervorming van het pensioenstelsel: het pensioenakkoord. De heer Jan Aanstoot neemt deel in de beleidscommissie (met mandaat van de AV) van deze stichting.

Zie voor verdere info www.koepelgepensioneerden.nl