Spring naar inhoud

Werkgroep Pensioenen intensiveert informatie voorziening

Het bestuur van de VVSPTN vindt het belangrijk dat de leden van de VVSPTN goed geïnformeerd worden over de stand van zaken in Pensioenland. 

Leden kunnen natuurlijk allemaal de artikelen in de desbetreffende kranten lezen en zo op de hoogte blijven. Niet iedereen heeft echter alle abonnemen-ten. Derhalve heeft het bestuur de werkgroep pensioenen, onderdeel van de VVSPTN, verzocht deze informatie beschikbaar te maken voor de leden.

De WP is voornemens samenvattingen te maken van wat er speelt in pensioenland getuige de diverse krantenartikelen. Deze samenvattingen worden op de Website van de VVSPTN bereikbaar gemaakt via een vaste link in de Logged out onder het item WP-Artikelen.

Vanaf de volgende Logged Out komt u als u op de link klikt bij de betreffende samenvattingen op de website. U kunt natuurlijk ook rechtstreeks naar de website gaan en daar de artikelen lezen in de categorie WP-Artikelen.